Skip to content
European Social Label Logo

EUSL Foundation
Västerbottens Län


Finansierad av det lokala näringslivet för ett jämställd och inkluderande samhälle

European Social Label Logo

Vi skapar inkluderande och jämställda projekt tillsammans med näringslivet 

 

EUSL Foundation är en dum stiftelse. Med det menas inte att vi gör dumma saker utan att stiftelsen till stor del utför sitt syfte på uppdrag av någon annan: Medlemmar i European Social Label. Syftet är att främst småföretag ska få vara med och bestämma på lokal nivå hur deras samhälle ska förbättras. Tesen är att det är småföretagen på den lokala orten som vet bäst och att ingen mår bra av toppstyrning eller ineffektiva processer.

EUSL Foundation tar emot överskottet från European Social Label och det är deras medlemmar som definierar projekten som stiftelsen finansierar. Dessa projekt marknadsförs sedan ut i det lokala samhället med målsättningen att medlemmarna ska varumärkesutvecklas och synas i fler sammanhäng och utifrån detta ta marknadsandelar från sina konkurrenter. 

European Social Label Logo

Så här fungerar det Medlemskap

EUSL Foundation får bidrag varje månad genom företagarnätverket European Social Label. Avgiften som tas ut är baserad på olika parametrar, så som storlek på företaget, omsättning, resultat men framför allt hur mycket företaget vill eller kan sätta av. 

I retur får företaget plattformar, tjänster, verktyg samt marknadsföring för att vara med i European Social Label så att satsningen ska vara en investering, inte för att klappa sig själv på axeln. Överskottet går sedan in i EUSL Foundation, dit samma medlem även kan vara med och bestämma om vilka projekt stiftelsen ska utföra.

European Social Label Logo

European Social Label Medlemsstyrd verksamhet för ett inkluderande samhälle

European Social Label drivs i grund och botten med det idéburna tänket i fokus. Som namnet antyder är det en europeisk målsättning och de tjänster och verktyg som har utvecklats ska tåla att anpassas efter varje lands lagar och regler. European Social Label består av en huvudorganisation samt fyra underdivisioner med olika inriktningar, allt för att få till en så flexibel och övergripande modell det bara är möjligt. 

Vårt arbete i Västerbotten

Västerbotten har som målsättning att bli en ledande miljöregion men det går trögt. Istället fokuseras mycket kring Umeå med avbefolkning på landsbygden. 

Här är stiftelsen besluten att skapa lokala lösningar för att fler ska vilja stanna kvar och känna att deras samhälle utvecklas i en positiv riktning. Detta ska låta sig göras genom lokalt förankrande projekt som kan vara allt från ungdomsgårdar till satsningar mot idrott eller föreningslivet. Allt beror på vad medlemmarna i European Social Label bedömer är mest rimligt och ger bäst effekt.

Västerbottens vapensköld

Hur kommer vi igång och hur kan ditt företag vara med och bidra? Vår målsättningen är att det ska vara en investering för dig och inte bara något man gör för att lätta sitt samvete. 

European Social Label Logo

1. Bli medlem

Att bli medlem är ett ställningstagande mot utanförskap och viljan att skapa ett bättre samhälle. Det är även ett ställningstagande mot att myndigheter inte kan fortsätta bedriva sin verksamhet i nuvarande form och tro att problemet ska lösa sig. Inom European Social Label är vi medvetna om att nuvarande skattebaserade system både är förlegat och överbelastat och det behövs både adderas ett stödsystem så väl som konkurrensutsätta det redan existerande för att driva utvecklingen framåt.
European Social Label Logo

2. Se över era behov

För att kunna hjälpa andra måste man först hjälpa sig själv, där instruktionen inför en flygning är att vid nödfall sätta på sin egen syrgasmask först. Vad skulle ert företag behöva för att skapa ett bättre samhälle? Ökad omsättning, minskade kostnader, hjälp med arbetsgivarstöd eller lönebidrag, marknadsföring, verksamhets-anpassning, rekrytering eller något annat? European Social Label kan med stor sannolikhet bistå med allt detta och mer där till
European Social Label Logo

3. Var med och påverka

Det finns aldrig några hårda krav från European Social Label på att medlemmarna ska vara aktiva eller avsätta tid och där med pengar på saker de inte vill göra. För vår del räcker medlemskapet i sig långt då överskottet oavsett går in i stiftelsen. Men vill våra medlemmar vara med och engagera sig så välkomnade vi er med öppna armar. Det kan handla om att hjälpa praktikanter från skolor, arbetsträning, definiera innehållet i våra utbildningsprogram, föreslå insatser eller något annat.
European Social Label Logo

Stiftelsen har något för alla

Målet med stiftelsen och övriga verksamheter är att skapa ett separat ekosystem för social integration, mångfald och jämställdhet. I huvudsak ska främst småföretagen involveras men effekterna spiller över på alla. Fler människor ska få en bättre vardag samtidigt som myndigheter och kommuner lättare får arbeta med sina specifika uppdrag då EUSL Foundation har som mål att avlasta dem. 

European Social Label Logo

Ett nytt samhälle ska byggas

Historiskt sett har det varit svårt för små och medelstora företag att vara delaktiga i att skapa ett bättre samhälle. Där med inte sagt att de inte velat, utan det har handlat om svårigheter utifrån ett myndighetsperspektiv där en satsning skulle kunna snedvrida konkurrenssituationen. European Social Label bygger därför ett helt nytt system, för ett nytt samhälle, som stöttas främst av småföretag.

European Social Label Logo

Följ oss på sociala medier

Kontakta oss

Email: [email protected] | [email protected]
Telefon: 0775 550 500
Messenger: Ikonen nere till vänster